ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ІНОЗЕМЦЯМ В СУДІ

Юридичні послуги для іноземців в Україні. Представлення Ваших інтересів в усіх судах України, поліції, прокуратури та інших державних органах.
Значний досвід та  спеціалізація на вирішенні проблем іноземців дозволяє зробити юридичну інформацію доступною для всіх. Отримати професійну юридичну консультацію можуть громадяни будь-якої країни.
Іноземні громадяни можуть отримати як разову консультацію, так і юридичний супровід до досягнення необхідного результату. Юридичні консультації надаються з повним дотриманням конфіденційності.

Послуги які ми надаємо:

– консультації у правових питаннях, пропозиція оптимального варіанту виходу з ситуації, що склалася;

– допомога в складанні та подачі скарги на незаконну дію суб’єкта владних повноважень у вищу інстанцію; 

– допомога в складанні та поданні позовної заяви до суду; 

– представлення інтересів іноземця в суді, зокрема у судах міста Одеси;  

– підготовка та подача апеляційної скарги;

– представлення інтересів іноземця в апеляційній інстанції.

– захист прав іноземців в інших державних органах;

– отримання ідентифікаційного номера для іноземця;

– ведення бізнесу в Україні;

– купівля та оренда нерухомості в Україні;

– юридична консультація в оформленні шлюбу.

**********************************************************************************************************

Юридические услуги для иностранцев в Украине. Мы представим Ваши интересы во всех судах Украины, полиции, прокуратуры и других государственных органах.

Опытный адвокат специализируется на решении проблем иностранцев. Одна из основных задач адвоката заключается в том, чтобы сделать юридическую информацию доступной для всех. Получить профессиональную юридическую консультацию могут граждане любой страны.

Иностранные граждане могут получить как разовую консультацию, так и юридическое сопровождение до достижения необходимого результата. Юридические консультации предоставляются с соблюдением конфиденциальности.

Услуги которые мы предоставляем:

– консультации по правовым вопросам, предложение оптимального варианта выхода из сложившейся ситуации;

– помощь в составлении и подаче жалобы на незаконное действие субъекта властных полномочий в вышестоящую инстанцию;

– помощь в составлении и подаче искового заявления в суд;

– представление интересов иностранца в суде, в том числе в судах города Одессы;

– подготовка и подача апелляционной жалобы;

– представление интересов иностранца в апелляционной инстанции.

– защита прав иностранцев в других государственных органах;

– получение идентификационного номера иностранца;

– ведение бизнеса в Украине;

– покупка и аренда недвижимости в Украине;

– юридическая консультация в оформлении брака, и другие.

 

Пов’язане зображення